REKLAAMITEENUSED

  Meediaekspert pakub:
 • Telereklaam
 • Raadioreklaam
 • SMS reklaam, tarbijamängud
 • Reklaam ajalehtedes ja ajakirjades
 • Välireklaam (plakatid, valguskastid, kleebised)
 • Reklaam transpordivahenditel
 • Otsepostituskampaaniad
 • Reklaam Internetis (Google AdWords, NETI, bännerid, kodulehed)
 • Reklaamtrükised (brozüürid, plakatid jms)
 • Graafiline disain (pakendid, reklaamid jms)
  Meediaeksperdi tegevuse sisu:
 • Turundusalane analüüs ja nõustamine
 • Reklaamitegevuse planeerimine
 • Reklaamikontseptsioonide väljatöötamine
 • Reklaamikampaaniate planeerimine ja läbiviimine
 • Reklaamide valmistamine
 • Korporatiivse identiteedi loomine
 • Meediavahenduse koordineerimine
 • Reklaamürituste kavandamine ja elluviimine
 • Allhangete kavandamine ja teostamine
 • Koostöös partneritega kodulehekülgede, Internetireklaami ja multimeedia projektide teostus

Infomeedia
Pakume sõltumatut konsultatsiooni infomeediaturul toimuvast.

Tuginedes turu-uuringutele aitame kliendil leida parimad infokanalid, kus firmat reklaamida ja tagame parima kontaktihinna.

Kontrollime infomeediakanalite poolt antud lubaduste täitmist (kas firmat pakutakse klientidele) ja tagame statistika.

Esitame statistika - palju on firmat infotelefonides küsitud, palju on unikaalseid klikkamisi läbi erinevate internetilehekülgede.

Hoiame tüütud müügipakkujad Teie firmast eemal.

Oleme vahelüli kliendi ja infokanalite vahel ning edaspidi suhtleb reklaamipakkujatega meie ärikliendihaldur.

Turunduskommunikatsiooni teenused

Klient on kasvanud teadlikumaks ja kogu igapäevase reklaamimüra sees on silma paista kohati üsna raske. Firmad otsivad kõikvõimalikke lahendusi, et olla silmapaistvamad, huvitavamad ja kohati tähendab see kõrget kontaktihinda. Meediaekspert arvab, et õigele sihtgrupile suunatud loovad reklaamlahendused optimeerivad seni reklaamile suunatud kulusid ja aitavad kiiremini eesmärkideni jõuda. Reklaam on igale ettevõttele vajalik osa turunduskommunikatsioonist, millesse investeeritakse, et saada paremat kasumit ja suuremat turuosa. Parima tulemuse saavutamiseks loob Meediaekspert oma kliendiga alati ühise meeskonna, olles kliendi kõrval strateegiate loomisel ja elluviimisel.

Konsultatsioon
Meediaalane koolitus ja konsultatsioonid.

Meediaekspert viib vajadusel klientidele läbi meediakoolitust ja pakub meediaalast konsultatsiooni. See on klientidele vajalik, et omada reklaami ja meediaturul täisülevaadet ja olla alati konkurentidest sammujagu eespool.

Meedialäbirääkimised.

Meediaekspert peab läbirääkimisi meediakanalitega, et tagada kliendi investeeringutele suurim kasutegur. Oluline on, et klient saavutaks soodsaima kontaktihinna st. kulutust ühe tarbijani jõudmiseks. Läbirääkimised sõltuvad nii meediakanalist kui ka kliendi vajadustest. Vastavalt soovile aitame kliendil planeerida ja ellu viia nii üksikuid kampaaniaid, kui ka terve aasta jooksul tehtavaid reklaamikampaaniaid.

Partnerid.

Meediaekspert aitab valida usaldusväärseid koostööpartnerid kasutades turu-uuringuid ja olles kursis üldise turu-situatsiooniga. Koostööpartnerite valik ja kampaaniate taktikaline planeerimine aitab efektiivselt sõnumil jõuda valitud sihtgrupini.